3-01-2018
     
 


Στον Πνακα Α εμφανζονται μοντλα ΦορολογικνΤαμειακν Μηχανισμν (Φ.Τ.Μ)
οι οποοι δεν χουν δυναττητα κδοσης απδειξης λιανικν συναλλαγν σε ευρ,
γι αυτ και αποφασστηκε η ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ λειτουργας τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Αρ. γκρισης

ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΤΜ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ


ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ


1

NIKKO - REX SK-112

15IA 01/20.11.89

2

OMRON GR 10

15ΟΜ 02/20.11.89

3

ADMATE 255

15ΑΦ 03/11.12.89

4

MF 186

15ΙΝ 04/22.12.89

5

IES L-20

15ΙΕ 05/26.4.90

6

ΤΕC ΜΑ 1040 KD-1-GR

15ΚΠ 06/27.6.90

7

ΗΕRΜΕS Η-130

15ΕΖ 07/11.7.90

8

ΕΛΚΑ 92-S

15ΕΛ 08/11.7.90

9

DPS S-200

15ΚΣ 09/11.7.90

10

SHARP ER 2100

15ΜΙ 10/11.7.90

11

CASIO 3900 GR

15EM 11/11.7.90

12

NT.S. 2012

15ΚΤ 12/11.7.90

13

ΟΜΕGΑ BCR-555

15ΘΜ 13/11.7.90

14

FΟΜΑX 8

15ΝΚ 14/25.7.90

15

CΟΜΡΑSS 290 S

15ΑΡ 15/25.7.90

16

ΜΕRCURY 4612

15ΓΡ 16/11.9.90

17

ΑSTΕR-GΑ-314

15ΕΔ 17/17.10.90

18

LΟΑDΕR LΤ 2000

15ΛΤ 18/23.10.90

19

IES 2216

15ΙΣ 19/29.11.90

20

OMRON GR 3510

15ON 20/20.12.90

21

SHARP ER 3100

15ΜΚ 21/10.1.91

22

GRF 2908

15ΟΕ 22/10.1.91

23

ΡΑSCOΜ 62

15ΩΡ 23/31.1.91

24

FELEN 700

15ΜΤ 24/5.2.91

25

JEWEL - HI

15ΠΓ 25/5.2.91

26

SEM 210

15ΣΕ 26/5.2.91

27

ΑΤΤΑLUS 450

15ΣΜ 27/5.2.91

28

ΜΕC 2000

15ΜΔ 28/14.2.91

29

ΤΟΡ CASH Β-300

15ΤΟ 29/14.2.91

30

NATIONAL- NTS 4018

15NA 30/18.4.91

31

UNICASH UC 1000

151Τ 31/25.4.91

32

HERMES H-505

15ZA 32/9.5.91

33

OMEGA ECR-3000

15ΩM 33/9.5.91

34

UNIWELL 1000

15ΠΣ 34/16.5.91

35

UNIWELL 2000

15nN 35/16.5.91

36

COMPASS 292 S

15ΡΘ 36/30.5.91

37

CP 216-F

15KB 37/19.6.91

38

CASIO ΤΚ 1200G

15EΟ 38/11.9.91

39

SAREMA XT

15HA 39/17.10.91

40

IES 2226

15ΕΣ 40/31.10.91

41

IES 2236

15ΙΘ 41/31.10.91

42

SANYO ECR 482A

15ΣA 42/31.10.91

43

INTERCASH 2000

15ΠΛ 43/20.11.91

44

WALTHER

15KA 44/20.12.91

45

BMC CR 280

15AE 45/20.12.91

46

ICR-7000

15IK 46/21.2.92

47

DAIKON 101

15Ar 47/21.2.92

48

IBM 4680

15IB 48/21.2.92

49

FUJITSU GENERAL G 3210

15ΓΦ 49/27.2.92

50

INFOCASH 630

15I0 50/27.2.92

51

NCR 2190G

15ΣN 51/25.5.92

52

FOMAX 190

15KZ 52/1.7.92

53

DPS S-1200

15PM 53/28.8.92

54

TEC FT 77

15TE 54/28.8.92

55

SIEMENS-NIXDORF 2000/10

15ZN 55/4.12.92

57

BMC CR-190

15BM 57/3.2.93

58

ΟΜRΟΝ GR-30

15OP 58/3.2.93

59

IES 2106

15ΠΜ 59/1.4.93

60

FR 2000

15ΦΡ 60/1.4.93

62

ΝΑΤΙΟΝΑL ΝΚ-400 GF

15ΤΡ 62/7.4.93

63

SΙΕΜΕΝS-ΝΙXDΟRF 8812- 2000/10 MF

15ΖΝ 63/18.5.93

64

ΒRΟΤΗER GR 280 F

15ΒΡ 64/3.8.93

65

ELPOS 930

15ΕΚ 65/29.9.93

66

ΑSΤΕRΙΑS F-1000

15ΑΣ 66/1.3.94

69

CΑSΙΟ FΕ-700

15ΕΤ 69/17.5.94

71

ΙΝFΟCASH 910

15ΙΡ 71/19.7.94

73

NCR 7052

15ΣΟ 73/19.7.94

75

DPS / iPC

15ΤΧ 75/20.9.94

79

CP 190 F

15ΒΛ 79/29.11.94

81

SΑΜSUNG ΕR 250 F

15ΤΝ 81/10.1.95

82

SΑΜSUNG ΕR 4615 F

15ΤΣ 82/17.1.95

83

QUEST POS

15ΚΕ 83/17.1.95

84

UNIWELL UA-500

15ΒΧ 84/31.1.95

85

ΟΜRΟN GR-30

150Γ 85/31.1.95

87

ΒRΟΤΗΕR GR 190 F

15ΑΗ 87/2.5.95

88

BMC CR 280

15ΠΤ 88/23.5.95

89

BMC CR 190

15ΠΡ 89/23.5.95

91

CP 216 F-Μ

15ΒΠ 91/6.6.95

92

ADMATE LITE

15ΜΦ 92/20.6.95

100

ΟΜRΟN GR 25

15ΥΟ 100/24.10.95

101

UNIWELL UA-1000

15ΥΑ 101/7.11.95

108

FISCAL GR 9

15ΦΑ 108/20.2.96

109

FISCAL GR 11

15ΦΓ 109/20.2.96

116

ΙNΤΕLCASH 910

15ΑΙ 116/21.5.96

118

CΑSΗLIΝE PRACTICA 910

15ΜΣ 118/28.5.96

124

PAR POS SYSTEM 2000

15ΛΝ 124/7.8.96

125

CASHLINE PRACTICA 282

15XP 125/10.9.96

127

CP 482 GF NET

15ΑΛ 127/9.10.96

134

HUGIN ITALIANA 2400 G

15EA 134/28.1.97

139

CASHLINE PRACTICA 630

15ΣΡ 139/13.5.97

144

OLIVETTI ORS 500

15EO 144/17.6.97

 

 

 


Οι κτοχοι των ανωτρω μοντλων φορολογικν ταμειακν μηχανισμν
οι οποοι εξακολουθον να εμφανζονται στο υποσστημα taxis ως ενεργο
καλονται να δηλσουν την εκπρθεσμη παση αυτν στην αρμδια Δ.Ο.Υ. , μχρι την 28-2-2018.

Απ την 1-3-2018 και εξς τυχν εμφνιση ΦΗΜ της υπψη κατηγορας ως ενεργο στο υποσστημα taxis
συνιστ για τον κτοχο-χρστη αυτο παρβαση
των διατξεων της περπτωσης ια' της παραγρφου 1 του ρθρου 54 του ν.4174/2013.


Σε περπτωση αδυναμας κδοσης πρσφατου τελικο Δελτου Ημερσιας Κνησης «Ζ»,
οι κτοχοι των ανωτρω μοντλων ΦΗΜ δνανται να υποβλουν υπεθυνη δλωση
με τα προοδευτικ σνολα απ ναρξης λειτουργας του ΦΗΜ.