Επιλέξτε τον ισολογισμό χρήσης που επιθυμείτε
για την εταιρία :

MetalTech ΑΕ
ΑΦΜ 094531382

2012

2013

2014