Εισαγωγή

Το 2013, το ελληνικό κράτος αποφάσισε να κάνει ένα σημαντικό βήμα και να υποχρεώσει όλες τις επιχειρήσεις της χώρας στην διασύνδεση των μηχανογραφικών υποδομών τους καθώς και των ταμειακών τους, ώστε να γνωρίζει ΑΜΕΣΑ (σχετικά) το τι κινήσεις πραγματοποιεί κάθε επιχείρηση και από εκεί να υπολογίζει την πορεία των εσόδων του από ΦΠΑ, Φορολογία κλπ. Το αρχικό πλάνο προέβλεπε την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου από 1 Ιανουαρίου 2015. Είχε μάλιστα εγκατασταθεί και δοκιμαστεί, ο κεντρικός server (προσφορά μεγ. επιχείρησης ;) και πάμπολλες επιχειρήσεις απέστελλαν στοιχεία με όσα είχαν προδιαγραφεί κάθε βράδυ για πολλούς μήνες μετά από την 1/1/2015. Το μέτρο εκτός της πολύμηνης προετοιμασίας για τις επιχειρήσεις, είχε καταστεί από υποχρεωτικό, σε προαιρετικό...

Το πλάνο αυτό δεν ευδοκίμησε. Για λόγους που δεν έχουν σημασία, επιλέχτηκε να ακολουθηθεί μια υποδεέστερη διαδικασία από την σχεδιαζόμενη αλλά πιο προηγμένη μορφή αποστολής στοιχείων από την υπάρχουσα λογική των καταστάσεων πελατών - προμηθευτών για παραστατικά άνω των 300 €, που υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια και για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιλεχθείσα τελικά μορφή περιέχει όλα τα στοιχεία Πωλήσεων - Αγορών αλλά και Εξόδων που τελικά στέλνονται μια φορά το χρόνο (αντί του μήνα ή του τριμήνου) και με αποδοχή περιθωρίων έως 100 € και ονομάζεται καταστάσεις ΜΥΦ.

Οι εταιρίες πληροφορικής ξόδεψαν πάρα πολύ χρόνο και χρήμα για να προετοιμάσουν λύσεις για τα μηχανογραφικά συστήματα των επιχειρήσεων πελατών τους ώστε να είναι συμβατά στα τότε νέα δεδομένα του Υπ.Οικονομικών. Και επειδή έπρεπε να αποστέλλονται καθημερινά όλα τα παραστατικά, έγιναν πολλές αλλαγές στην διαδικασία των φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) για να στέλνονται 27 διαφορετικά στοιχεία κάθε παραστατικού (στοιχεία παραστατικού, επιχείρησης, αντισυμβαλλόμενου, οικονομικά δεδομένα)

Δεν τελείωσε …

Από την στιγμή που τελικά δεν υλοποιήθηκε το εν λόγω project, υποθέσαμε πως ήταν κάτι μεγαλόπνοο που δεν υλοποιήθηκε και τελείωσε. Όμως δεν τελείωσε … Μετά από ερώτηση του ΣΕΚΤ (Συνδέσμου Εισαγωγέων & Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων), επανήλθε ξανά τον Φεβρουάριο του 2016. Το Υπουργείο απάντησε στα ερωτήματα του ΣΕΚΤ, πως οι ΦΤΜ και οι ΕΑΦΔΣΣ με έγκριση με αριθμό από 501 και μεγαλύτερο οφείλουν να μπορούν να εξάγουν δεδομένα με μορφή παρόμοια των ταμειακών μηχανών, κάνοντας χρήση των απαιτήσεων που αρχικά υπήρχαν στο αρχικό πρόγραμμα μεταφοράς δεδομένων που περιγράφηκε πιο πάνω (αρχεία e.txt). Όμως και για τις παλαιότερες ΕΑΦΔΣΣ (έγκριση αριθμού πριν το 501) οφείλουν να παράγουν αρχεία e.txt. "Σε περιπτώσεις που δεν δημιουργούνται τα αρχεία e.txt ή δημιουργούνται αλλά δεν περιέχουν τα σωστά ποσά, η λειτουργία των ΕΑΦΔΣΣ δεν είναι σύννομη", αναφέρει η διευκρινιστική του Υπουργείου Οικονομικών, που μπορείτε να βρείτε στο διπλανό link.

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι μετά τις αλλαγές από Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) σε Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) και τελευταία σε Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα, έχει καταστεί ιδιαίτερα θολό το τοπίο. Αυτό όμως που είναι σαφές, είναι ότι φορολογική σήμανση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ μόνο σε παραστατικά που αφορούν Λιανικές Πωλήσεις, ενώ στα αντίστοιχα Χονδρικής είναι προαιρετική ακόμη και για τα παραστατικά διακίνησης. Αυτό οδήγησε πολλές επιχειρήσεις να αποσύρουν τις ΕΑΦΔΣΣ τους κάνοντας χρήση Φορ.Ταμ.Μηχανών (ΦΤΜ) για τις Λιανικές Πωλήσεις

e.txt αρχεία

Από το 2003 που πρωτοεγκαταστάθηκαν οι ΕΑΦΔΣΣ, οι τεχνικές απαιτήσεις τους ανέφεραν την ανάγκη δημιουργίας και διατήρησης αρχείων _a.txt, _b.txt και _c.txt, που με λίγα λόγια ήταν τα αρχεία σε μορφή κειμένου, τα αρχεία υπογραφών και τα αρχεία Ζ (τέλους ημέρας) αντίστοιχα.

Οι νέες προδιαγραφές του 2013 απαίτησαν να υπάρχουν ακόμη τα _d.txt, _e.txt και _s.txt αρχεία. Αξίζει να δούμε τα αρχεία _e.txt, γιατί από αυτά μπορεί να γίνει αναδημιουργία κάθε παραστατικού μέσα από τα 27 πεδία που αναφέραμε πιο πάνω. Κάθε τέτοιο αρχείο έχει χωριστά, ανάμεσα στα άλλα, τα στοιχεία των καθαρών αξιών, των εκπτώσεων, του ποσοστού και του ποσού ΦΠΑ αλλά και τον τύπο του παραστατικού (Χρεωστικό ή πιστωτικό, συγκεκριμένης μορφής κλπ).

Έτσι μέσω των αρχείων _e.txt μπορούν να δημιουργηθούν καταστάσεις και αναφορές πωλήσεων παρόμοιες με εκείνες των ΦΤΜ, με ότι αυτό συνεπάγεται σε ελέγχους επιχειρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργούνται το σύνολο των αρχείων που απαιτούνται. Μάλιστα ειδικά για τα αρχεία _e.txt θα πρέπει όχι μόνο να δημιουργούνται και να είναι διαθέσιμα, αλλά και να "διαβάζονται"….

Επειδή υπάρχουν ακόμη πολλές εγκατεστημένες ΕΑΦΔΣΣ, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την μετάβαση στα νέα δεδομένα. Αν δεν γνωρίζουν την κατάσταση τους, ας επικοινωνήσουν με το μηχανογράφο που τους υποστηρίζει. Αν και η μετάβαση κρίνεται δύσκολη και απαιτητική, μάλλον είναι ηπιότερη από το αρχικό σοκ της εγκατάστασης ΕΑΦΔΣΣ και συνήθως γίνεται με αναβάθμιση των προγραμμάτων που διαχειρίζονται την ΕΑΦΔΣΣ (αυτά που αποκαλούμε "πτυχιάκια" και που χρησιμοποιούμε για να παίρνουμε Ζ στο τέλος της ημέρας.