Απ την 1η Ιανουαρου 2018, τθεται σε ισχ η διταξη που προβλπει την εναρμνιση της Ελληνικς νομοθεσας με την Ευρωπακ οδηγα για περιορισμ μχρι και την σταδιακ κατληξη της χρσης πλαστικς σακολας.

τσι απ 1/1/2018 ΟΛΕΣ οι πλαστικς σακολες (τπου SuperMarket) θα χρενονται στους καταναλωτς απ τα περισστερα σημεα πλησης με 3 λεπτ του Ευρ + ΦΠΑ για κθε τεμχιο. Απ 1/1/2019 το κστος θα ανβει στα 7 λεπτ του Ευρ + ΦΠΑ, με στχο τον δραστικ περιορισμ χρσης πλαστικς σακολας πανευρωπακ.
. Α

Θα πρπει να προσαρμοστον οι Μηχανογραφσεις και οι Ταμειακς μηχανς στε να εμφανζουν σε κθε παραστατικ Απδειξη Λιανικς, χωριστ το πλθος και την αξα των χρησιμοποιομενων σακουλν. Για πχος 15 ως 50 μικρμετρα, ο κθε επιχειρηματας θα πρπει αν τρμηνο να καταθτει μσω TAXISNET το ποσ που συγκεντρνεται στο κρτος (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ) και απ εκε να χρηματοδοτε περιβαλλοντικς διαδικασες.

Για τις σακολες απ 50 ως 70 μικρμετρα ισχει η υποχρωση εμφνισης σε κθε εκδιδμενο παραστατικ αλλ χι σε απδοση κποιου ποσο. μως θα πρπει να γνει και διαδικασα λογιστικς απεικνισης της χρσης σακολας στις ΜΥΦ κθε χρσης, οι δε σακολες θα πρπει να επιφρουν barcode, ημερομηνα παραγωγς και αριθμ μητρο κατασκευαστ. Τλος, σε κθε σημεο πλησης θα πρπει να υπρχει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατλληλη σμανση για τους καταναλωτς.

Απ τα πιο πνω γνεται εκολα αντιληπτ το πολπλοκο του θματος. Για διευκλυνση λων, επισυνπτουμε κποιες υπερσυνδσεις (links) που οδηγον ετε σε αναλυτικς επεξηγσεις σε λλα πιο ειδικ sites, ετε στον διο το νμο, αλλ και ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ προς χρση.

Τaxheaven.gr - Λογιστικ και μηχανογραφικ θματα
Taxheaven.gr - H ΠΟΛ 1211/2017
Taxheaven.gr - Μτρα και καννες για τη μεωση χρσης πλαστικν σακουλν

ΠΟΦΕΕ - Σημεα που απαιτον προσοχ...

τοιμη Ενημερωτικ Πινακδα (μγεθος Α4)
τοιμη Ενημερωτικ Πινακδα (μγεθος Α4 - μικρτερη)
τοιμη Ενημερωτικ Πινακδα (μγεθος Α5)
τοιμη