Πίσω στο μακρινό 2001 και στα πλαίσια συμμόρφωσης της χώρας μας σε σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, εκδόθηκε το Προεδρικό διάταγμα 150/2001 που εισήγαγε στην ζωή μας πολλές νέες έννοιες, όπως :

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή - ψηφιακή υπογραφή, δεδομένα δημιουργίας υπογραφής, ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής, πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης, προϊόν ηλεκτρονικής υπογραφής κ.α.

Πέρασαν πολλά χρόνια, όμως σιγά αλλά σταθερά ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο ψηφιακός. Η ύπαρξη ψηφιακής υπογραφής είναι μία αυξανόμενη ανάγκη στις ημέρες μας. Η ανάγκη αυτή έχει γίνει αισθητή σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς Δημοσίου μιας και με αυξανόμενο βαθμό όλοι οι διαγωνισμοί του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων θα πρέπει υποχρεωτικά (αυτοί άνω των 60.000 Ευρώ ήδη !!) να γίνονται ηλεκτρονικά και μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔΗμόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Δεν αργεί μάλιστα η μέρα που όλοι μας θα χρειαζόμαστε ένα ψηφιακό τρόπο έγκρισης των δεδομένων που δημιουργούμε.

Μία ψηφιακή υπογραφή είναι μια ηλεκτρονική υπογραφή που :

  • - Συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα (κάτοχο),
    - Είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος,
    - Δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο
    - Συνδέεται με τα ψηφιακά δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι υλοποίησης ψηφιακών υπογραφών (κρυπτογραφημένα αρχεία εγκατεστημένα στον Η/Υ, Smart Card, Usb Token, κ.α.). Εχει αποδειχθεί πως η πλέον διαδεδομένη λύση είναι η χρήση Usb Token, που είναι ένα ειδικό Usb stick που δεν έχει καμμία σχέση (μόνο οπτικά μοιάζει) με τα κλασσικά Usb Sticks.

......
Εικ. 1 - Δείγματα Usb Tokens


Σε αντιδιαστολή με την ιδιόχειρη υπογραφή, το ακριβές περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υπογραφής διαφοροποιείται ανάλογα με τα προς υπογραφή δεδομένα αφού προκύπτει με βάση και αυτά

Την ψηφιακή υπογραφή την αποκτά κανείς μέσω μιας αρχής πιστοποίησης. Όπως ακριβώς ισχύει και για την αστυνομική μας ταυτότητα. Το Δελτίο Ταυτότητας πιστοποιεί τα στοιχεία του κατόχου του μέσω της εγγύησης της κρατικής αρχής που το εκδίδει. Αρμόδια αρχή για τη χώρα μας για τις ψηφιακές υπογραφές είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ενώ για την δημιουργία ψηφ.υπογραφής μεριμνά η Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

Η διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής είναι μία μάλλον απαιτητική διαδικασία αρκετών βημάτων, μάλλον δύσκολη για όσους δεν έχουν πολύ καλή εξοικείωση με τους προσωπικούς υπολογιστές. Στο παρακάτω σχήμα διακρίνονται όλα τα αναγκαία βήματα :

Εικ. 2 - Τα βήματα απόκτησης απόκτησης ψηφ. πιστοποιητικών
( σύμφωνα με την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου )

Από το 2015 συμμετέχουμε ενεργά στο θέμα των ψηφιακών υπογραφών, υποστηρίζοντας όλα τα στάδια που απαιτούνται. Μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλες τις διαδικασίες :

  • - Δημιουργία του Usb token (ΑΔΔΥ), μέσω όλων των βημάτων
  • - Εγγραφή στο ΕΣΗΔΗΣ
  • - Υλοποίηση συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες (ολοκλ. διαχείριση).

Δημιουργήσαμε μία λίστα ερωταπαντήσεων στις πιο βασικές απορίες γύρω από τις ψηφιακές υπογραφές και μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Αν έχετε επιπλέον απορίες, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά σε σχετικές ιστοσελίδες ή να μας στείλετε ένα e-mail στο psifyp@symbolo.gr