Όσα θέλετε να ξέρετε για τις Ψηφιακές Υπογραφές

Τι είναι η Ψηφιακή Υπογραφή (Ψηφ.Υπ.)
Είναι μια σειρά δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με αυτά και αποτελούν μέθοδο απόδειξης γνησιότητας, συνδέοντας τα δεδομένα με τον υπογράφοντα με μοναδικό τρόπο και καθορίζοντας την ταυτότητα του αλλά και επιτρέποντας τον εντοπισμό μεταγενέστερης πιθανής αλλοίωσης τους.

Σε ποιούς χρειάζεται ; Ποιος μπορεί να αποκτήσει Ψηφ. Υπ. ;
Κάθε φυσικό πρόσωπο που θα πρέπει να αποδεικνύει ότι κάποια ηλεκτρονικά δεδομένα επεξεργάστηκαν - αποστάλθηκαν από αυτό θα πρέπει να αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή. Το ίδιο ισχύει και για όσα φυσικά πρόσωπα ενεργούν για λογαριασμό νομικών προσώπων τα οποία και εκπροσωπούν όπως αυτό ορίζεται από τα καταστατικά των νομικών προσώπων.

Είναι εύκολη η διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής ; Μπορώ να την αποκτήσω μόνος μου ;
Όπως και με κάθε τι καινούργιο, η διαδικασία είναι … πρωτόγνωρη. Θα πρέπει κανείς να έχει μια πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και την ολοκλήρωση μιας μάλλον πολύπλοκης διαδικασίας (δες πιο κάτω) για να αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή. Υπάρχει βέβαια η λύση να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό.

Ποια είναι η διαδικασία για την απόκτησή της - (υλικά /έντυπα/στοιχεία) ;
Η διαδικασία για την απόκτηση της είναι μία σειρά από βήματα που εμφανίζονται σχηματικά στο σχήμα της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), που υπάρχει στην σελίδα των ψηφιακών υπογραφών μας.

Με μορφή βημάτων :
1. Απαιτείται η προμήθεια ειδικού usb token
2. Εγγραφή στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ (με κωδικούς TAXIS)
3. Επιβεβαίωση ταυτοπροσωπείας σε οποιοδήποτε ΚΕΠ
4. Προετοιμασία του Η/Υ που θα δημιουργήσει το Usb token
5. Μεταφορά των πιστοποιητικών στο ειδικό usb token

Ποιο είναι το κόστος ;
Το ελάχιστο δυνατό κόστος είναι αυτό της προμήθειας του κατάλληλου ειδικού usb token. Σήμερα το κόστος ανέρχεται περίπου στα 80 Ευρώ για την αγορά του. Τα ειδικά αυτά tokens το Ελληνικό κράτος τα ονομάζει και ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής)

Έχω ένα usb stick με μουσική. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω ;
Όχι. Τα συγκεκριμένα usb είναι ειδικής μορφής και δεν είναι απλές μνήμες αποθηκευτικού χώρου. Γι αυτό και είναι πολύ πιο ακριβά από τα απλά Usb που όλοι έχουμε.

Μπορώ να επιλέξω τύπο Usb token - ΑΔΔΥ ;
Ναι. Υπάρχουν αρκετά τέτοια Token από διάφορους προμηθευτές. Θα πρέπει όμως να τονιστεί πως το κάθε ένα από αυτά απαιτεί και το δικό του λογισμικό διασύνδεσης (driver) με τον Η/Υ και το λειτουργικό σύστημα που αυτός διαθέτει, ενώ κανένα λογισμικό διασύνδεσης δεν είναι συμβατό με token άλλου κατασκευαστή

Σε πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να την αποκτήσω?
Απαιτούνται κατ΄ελάχιστο περίπου 24 ώρες με πιο ανελαστικά τα βήματα αγοράς usb token και της επίσκεψης σε ένα ΚΕΠ εντός του ωραρίου λειτουργίας. Οι διαδικασίες εγγραφής στην πύλη ΕΡΜΗΣ, η εκτύπωση της αίτησης κλπ είναι πιο ευέλικτες σε χώρο και χρόνο

Ποιος εκδίδει Ψηφ.Υπ. ;
Ψηφιακές υπογραφές εκδίδουν όσες αρχές πιστοποίησης έχουν εξουσιοδοτηθεί από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων). Πρακτικά για τις ψηφιακές υπογραφές των πολιτών υπεύθυνη είναι η Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου. Οι διαδικασίες είναι διάφανες για τον τελικό χρήστη και ολοκληρώνονται με μία σειρά βημάτων που ολοκληρώνονται μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ και χρήση TaxisNet.

Κρατάει για πάντα ή έχει ημερομηνία λήξης ;
Τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που επέχουν θέση ψηφιακών υπογραφών έχουν ισχύ 5 ετών από την ημέρα δημιουργίας τους. Μετά ξαναδημιουργείς νέα.

Μπορώ να πάρω παραπάνω από μια ψηφιακές υπογραφές είτε σε Token είτε σε H/Y ;
Όχι. Όπως δεν μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικές Αστυνομικές Ταυτότητες, δεν μπορούμε να έχουμε δύο usb tokens. Μετά την δημιουργία των ψηφιακών πιστοποιητικών στην πύλη ΕΡΜΗΣ, δεν είναι δυνατή η επαναδημιουργία τους. Μπορείς κανείς να δει πότε λήγουν τα 2 πιστοποιητικά που έχουν δημιουργηθεί (έτσι γνωρίζουμε και πότε δημιουργήθηκαν) και να γίνει κατάργηση τους για να ξεκινήσει η ανάκληση των παλαιών και η δημιουργία νέων. Όπως αν χαθεί η αστυνομική ταυτότητα και πρέπει να βγάλεις νέα …

Κι αν χάσω το usb token ;
Αν χαθεί το usb stick - token της ψηφιακής υπογραφής, σίγουρα δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Θα πρέπει να γίνουν διαφορετικές διαδικασίες ανάλογα με το αν υπάρχει η όχι ο 8ψηφιος κωδικός κατά την δημιουργία των ψηφιακών πιστοποιητικών ώστε να γίνει εύκολα και γρήγορα η διαδικασία. Ειδάλλως θα πρέπει να γίνει επίσκεψη σε κάποιο ΚΕΠ και να ακολουθηθούν τα πιο πολύπλοκα βήματα που θα ζητηθούν.
Για όσους μας εμπιστεύονται, παρέχουμε και υπηρεσίες φύλαξης των Usb tokens.

Δεν γίνεται απλώς να σκανάρω την κανονική μου υπογραφή και να την ενσωματώνω σε έγγραφα ;
Αυτό θα ήταν όμορφο μεν, ανούσιο δε. Η οπτική εισαγωγή πέρα από μία "καλύτερη εικόνα" δεν θα προσέθετε τίποτα. Αντίθετα οι ψηφιακές υπογραφές είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν και να επιβεβαιώνουν τον κάτοχο του εγγράφου, την μη αλλοίωση των δεδομένων μετά την υπογραφή του εγγράφου και μπορεί να είναι εμφανίσιμη ή και όχι. Τέλος, για τους μερακλήδες μπορείς να ενσωματώσεις στην ψηφιακή σου υπογραφή την παλιά καλή και ακόμη χρήσιμη χειρόγραφη υπογραφή σου.

Έφτιαξα το stick και έχω Ψηφιακή Υπογραφή. Τώρα τι ;
Συγχαρητήρια. Από την ώρα που υπάρχει έτοιμο το usb-stick μπορείτε να υπογράψετε ψηφιακά οτιδήποτε θέλετε (e-mail, έγγραφα κλπ). Σήμερα βέβαια το πιο σημαντικό ατού είναι ότι είστε έτοιμοι να υπογράφετε έγγραφα τα οποία απαιτούνται από φορείς του Δημοσίου και η συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς

Τι είναι το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ;
Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) Είναι το ακρωνύμιο των λέξεων Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων. Αποτελεί την ηλεκτρονική πύλη στο internet για την διενέργεια των διαγωνισμών των φορέων του Δημοσίου αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοτικών Επιχειρήσεων κλπ). Είναι επίσης γνωστό σαν σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και αυτό γιατί η πύλη διαχείρισης του ονομάζεται ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (www.promitheus.gov.gr). Οποιοσδήποτε επιθυμεί πλέον να συμμετέχει σε διαγωνισμό του Δημοσίου, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σαν Οικονομικός Φορέας (Προμηθευτής) στην πύλη ΕΣΗΔΗΣ. Στην πύλη αυτή εμφανίζονται με συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα ΟΛΟΙ οι διαγωνισμοί του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

Oι ΔΗΜΟΣΙΕΣ συμβάσεις των 60.000+ € περνάνε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Θέλω να συμμετάσχω σε διαγωνισμό Δημοσίου με χρήση Ψηφ.Υπ. Τι πρέπει να κάνω ;
Θα πρέπει να έχετε αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης στο ΕΣΗΔΗΣ για να μπορείτε να συμμετέχετε στους όποιους διαγωνισμούς. Αυτό γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αίτησης για εγγραφή στο σύστημα σαν Οικονομικός φορέας. Την αίτηση την καταθέτετε μέσω ενός υπολογιστή. Θα πρέπει να γνωρίζεται τα στοιχεία πρόσβασης σας στο TAXIS για την αυτόματη πιστοποίηση των στοιχείων σας από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και την αντιστοίχιση του ΑΦΜ σας με επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και την νομότυπη ύπαρξη σας ως επιχείρηση - εταιρία. Επίσης θα πρέπει να υποβάλλεται ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου και θα κατατεθούν από το σύστημα οι κωδικοί πρόσβασης σας

Σε πόσο χρονικό διάστημα μπορώ εγγραφώ ;
Υπολογίστε μία - δύο εργάσιμες ημέρες. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι συνήθως το e-mail με τους κωδικούς φτάνει στο τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν που έγινε η αίτηση εγγραφής. Υπήρξε και περίπτωση που λόγω εορτών και αργιών πήρε και μία μέρα επιπλέον.

Πόσο κοστίζει η εγγραφή στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ;
Δεν πληρώνεις κάτι για να λάβεις κωδικούς στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αρκεί να έχεις ΑΦΜ Οικονομικού φορέα (έλεγχος μέσω TaxisNet !)

Μπορεί οποιοσδήποτε να τα καταφέρει ;
Η απόκτηση κωδικών για πρόσβαση στο Σύστημα των Δημόσιων Συμβάσεων είναι σχετικά απλή. Όμως, από το να λάβεις κωδικούς και να μπεις στο σύστημα, μέχρι το να καταφέρεις να ολοκληρώσεις μία ολόκληρη διαγωνιστική διαδικασία, η απόσταση είναι .... έτη φωτός..

Μου είπαν ότι το σύστημα προμηθειών (ΕΣΗΔΗΣ) είναι δύστροπο. Είναι ;
Ναι είναι. Απαιτείται πολύ καλή εξοικείωση με τους υπολογιστές, γνώση του πως υλοποιούνται οι διαγωνισμοί του Δημοσίου, καλή οργάνωση των αρχείων που απαιτούνται να "ανέβουν" μιας και κάποια δεν πρέπει, αλλά και κάποια πρέπει να έχουν ψηφιακές υπογραφές και τέλος όλα αυτά να γίνουν πάνω σε ένα on-line web based σύστημα που δεν φτιάχτηκε να είναι φιλικό αλλά να είναι απόλυτα αποτελεσματικό. Δεν συνιστάται σε απλούς χρήστες

Υπάρχει βοήθεια ;
Και βέβαια. Τόσο για το ΕΣΗΔΗΣ όσο και για όλα τα βήματα των ψηφιακών υπογραφών υπάρχουν αρχεία βοήθειας και manuals για τα βήματα που πρέπει να γίνουν, την προετοιμασία του Η/Υ, την σύνδεση του usb token με τον Η/Υ, την παραμετροποίηση του προγράμματος που θα ενσωματώνει ψηφιακές υπογραφές στα αρχεία κλπ κλπ. Όλα αυτά όμως είναι πάρα πολλά γι τον απλό πολίτη και στην ουσία μόνο κάποιος πιο ειδικός τα καταφέρνει …

Που μπορώ να αποτανθώ ; Υπάρχει σίγουρη λύση ;
Αν και κανείς δεν μπορεί να θεωρεί τίποτα σίγουρο, η εμπειρία μετράει. Ελάτε σε επαφή μαζί μας με όποιον τρόπο επιθυμείτε :
Καλώντας στο Τηλ. Κέντρο μας : 24610-23480
στείλτε μας e-mail : psifyp@symbolo.gr

Θα σας δώσουμε ακόμη περισσότερες κατευθύνσεις και εξηγήσεις για όποιο από (ή και όλα) τα βήματα και μέσω των διαδικασιών που έχουμε δημιουργήσει δεν θα χρειαστεί να πονοκεφαλιάσετε. Έχουμε εμπειρία συμμετοχών σε τέτοιους διαγωνισμούς από το 2015.

Αν κάποια απορία σας, δεν λύθηκε από το κείμενο αυτό, σας παρακαλούμε να μας την υποβάλλετε, μέσω mail. . Έτσι θα κάνουμε καλύτερο τον οδηγό αυτό, καλύπτοντας εσάς αλλά και όποιον άλλο πιθανά θα έχει την ίδια απορία στο μέλλον.

Επιστροφή στην αρχή