Η Εταιρία

Τον Ιανουάριο του μακρινού 1992, σε ένα μικρό χώρο, ιδρύθηκε η ατομική επιχείρηση, με κύριο αντικείμενο το "Εμπόριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Μηχανών Γραφείου", με διακριτικό τίτλο Sύμβολο. Το 1995 μετοίκησε για τα επόμενα 23 χρόνια σε μεγαλύτερα γραφεία και στις μέχρι τότε υπάρχουσες δραστηριότητες προστεθήκαν πολλές περισσότερες (υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης κ.α.).

Η πληροφορική βρισκόταν ακόμη στα «σπάργανα» και συχνά ακούγαμε ότι η δουλειά μας είναι το μέλλον. Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις είτε δεν είχαν μηχανογράφηση, είτε μόλις ξεκινούσαν τα πρώτα τους βήματα. Έτσι, η επιχείρηση μεγάλωσε με κύριους άξονες την πώληση εξοπλισμού, που τότε ακόμη ήταν και «αυτοσυναρμολογούμενο», αλλά και την εγκατάσταση και υποστήριξη προϊόντων λογισμικού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα προσεκτικά αλλά στιβαρά βήματα, οδήγησαν στην μετατροπή της το 2001 σε Ομόρρυθμη Εταιρία. Βρισκόμασταν ήδη στη νέα χιλιετία. Οι ρυθμοί ανάπτυξης είχαν οδηγήσει σε νέα διεύρυνση των δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με κύριο αντικείμενο την υποστήριξη εταιρικών πελατών στο εμπορικό - λογιστικό λογισμικό, με συνεπείς και τακτικές επισκέψεις.

Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008, βρήκε την εταιρία σε λογικές αναδιάρθρωσης και περιορισμών στην εξωστρέφεια. Το 2012 άλλαξε η νομική της μορφή και η εταιρία μετατράπηκε σε Ετερόρρυθμη, κάτι που ισχύει μέχρι και σήμερα.

Οι απαιτήσεις των νέων συνθηκών, οδήγησαν σε αλλαγές τόσο στον τρόπο όσο και στα μέσα με τα όποια η επιχείρηση δραστηριοποιήθηκε. Το σήμερα «φαντάζει» να μην έχει καμία σχέση με την δεκαετία των 90’s, όπου ο πυρήνας των δραστηριοτήτων μιας μικρομεσαίας επιχείρησης βασιζόταν στο επιχειρηματικό λογισμικό.

Το 2018 έγινε ένα ακόμη βήμα, με τη μεταφορά της εταιρίας σε νέους ιδιόκτητους χώρους, απ’ όπου συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλά, όλα τα προηγούμενα χρόνια . Να προμηθεύουμε τους πελάτες μας με εξοπλισμό, να υποστηρίζουμε τις μηχανογραφήσεις τους, να δίνουμε λύσεις στις ψηφιακές τους ανάγκες και κυρίως να είμαστε δίπλα τους στις οποίες μηχανογραφικές τους αναζητήσεις και εξελίξεις.

Έτσι, η Sύμβολο ΕΕ, και αφού μετά από περισσότερα από 30 χρόνια, έχει επενδύσει σε χρόνο, χρήμα, μέσα, εξοπλισμό, προσωπικό και διαδικασίες εξακολουθεί να αποτελεί επιτυχημένο συνεργάτη καταξιωμένων ελληνικών και ξένων εταιριών λογισμικού και υλικού (Microsoft – Ιntel – Hp – Dell - EpsilonNet – EpsilonSingularLogic – Megasoft – SingularLogic κ.α). Μετά από όλα αυτά τα χρόνια έχει αποκτηθεί πολύτιμη τεχνογνωσία σε εμπορικολογιστικές εφαρμογές, δίκτυα, τεχνολογίες διαδικτύου, βάσεις δεδομένων, επεκτάσεις συστημάτων, σταθερές και κινητές επικοινωνίες, ασφάλεια συστημάτων, λειτουργικά συστήματα, ηλεκτρονικά ταμειακά συστήματα κ.α.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να προσφερθούν σε μορφή ολοκληρωμένων λύσεων εγκατάστασης και υποστήριξης, σε θέματα μηχανογραφικά και φυσικά σε όσα άπτονται με αυτά (λογιστικά, επιχειρηματικά, υποδομών, φορολογίας, συμβουλευτικά, επικοινωνιών κλπ) καθιστώντας έτσι την Sύμβολο Ε.Ε. πολύτιμο και αναγκαίο συνεργάτη – σύμβουλο του πελάτη, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η διαρκής εξέλιξη της πληροφορικής και των δεδομένων που απαιτούν οι επιχειρήσεις για να λειτουργούν επαρκώς και σύννομα.