Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές

Οι ταμειακές μηχανές είναι μαζί μας περισσότερα από 30 χρόνια. Θεωρητικά η μνήμη τους γεμίζει σε 4-6 χρόνια, ανάλογα την ανάγκη χρήσης. Επειδή όμως η Φορολογική Διοίκηση ζητά όλο και περισσότερα από τις ταμειακές και επειδή δεν γίνεται συνεχή χρήση τους από όλους, κατά καιρούς γινόταν ΑΠΑΙΤΗΤΟ να καταργούνται ή να αναβαθμίζονται παλαιότεροι τύποι, ώστε να συμβαδίζουν με τα νέα standard που προέκυπταν (πχ. την επικοινωνία με την ΑΑΔΕ μέσω Internet).

Το πλέον τελευταίο βήμα, είναι η απαίτηση της ΑΑΔΕ για ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ της κάθε επιχείρησης με τις αντίστοιχες συσκευές ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ / ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ (Pos). Το βήμα αυτό (αρχικά είχε ημερομηνία λήξης τον Ιούνιο του 2023) αποτελείτε από 2 υποβήματα :

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοχοι Φ.Τ.Μ.:

Εδώ θα βρείτε θα βρείτε τις παλαιότερες ανακοινώσεις για αντικατάσταση – αναβάθμιση ΦΤΜ.