Ψηφιακές Υπογραφές

Πίσω στο μακρινό 2001 και στα πλαίσια συμμόρφωσης της χώρας μας σε σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα 150/2001 που εισήγαγε στην ζωή μας πολλές νέες έννοιες, όπως :

Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή –ψηφιακή υπογραφή, δεδομένα δημιουργίας υπογραφής, ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής, πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης, προϊόν ηλεκτρονικής υπογραφής κ.α.

Πέρασαν πολλά χρόνια, όμως σιγά αλλά σταθερά ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο ψηφιακός. Η ύπαρξη ψηφιακής υπογραφής είναι μια αυξανομένη ανάγκη στις ημέρες μας. Η ανάγκη αυτή έχει γίνει αισθητή σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς δημόσιου μιας και με αυξανόμενο βαθμό όλοι οι διαγωνισμοί του δημόσιου, των ΟΤΑ αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων θα πρέπει υποχρεωτικά (αυτοί άνω των 60.000 ευρώ ήδη) να γίνονται ηλεκτρονικά και μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ). Δεν αργεί μάλιστα η μέρα που όλοι μας θα χρειαζόμαστε ένα ψηφιακό τρόπο έγκρισης των δεδομένων που δημιουργούμε.

Μια ψηφιακή υπογραφή είναι μια ηλεκτρονική υπογραφή που:

- Συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα (κάτοχο).
- Είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος.
- Δημιουργείται με μέσα τα όποια ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο.
- Συνδέεται με τα ψηφιακά δεδομένα στα όποια αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι υλοποίησης ψηφιακών υπογράφων (κρυπτογραφημένα αρχεία εγκατεστημένα στον Η//Υ, Smart Card, USB Token κ.α.). Έχει αποδεδειχθεί πως η πλέον διαδεδομένη λύση είναι η χρήση Usb Token, που είναι ένα ειδικό Usb stick που δεν έχει καμιά σχέση (μόνο οπτικά μοιάζει) με τα κλασσικά Usb Sticks.

gemalto_usb_img Safenet5100_usb_img

Σε αντιδιαστολή με την ιδιόχειρη υπογραφή, το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υπογραφής διαφοροποιείται ανάλογα με τα προς υπογραφή δεδομένα αφού προκύπτει με βάση αυτά.

Την Ψηφιακή υπογραφή την αποκτά κάνεις μέσω μιας αρχής πιστοποίησης. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την αστυνομική σας ταυτότητα. Το δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας πιστοποιεί τα στοιχειά του κατόχου του μέσω της εγγύησης της κρατικής αρχής που το εκδίδει. Αρμόδια αρχή για την χωρά μας για τις ψηφιακές υπόγραφες είναι η εθνική επιτροπή τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ενώ για την δημιουργία ψηφ. Υπογραφής μεριμνά η αρχή πιστοποίησης ελληνικού δημόσιου(ΑΠΕΔ).

Η διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής είναι μια απαιτητική διαδικασία αρκετών βημάτων, μάλλον δύσκολη για όσους δεν έχουν πολύ καλή εξοικείωση με τους προσωπικούς υπολογιστές.

Στο παρακάτω σχήμα διακρίνονται όλα τα αναγκαία βήματα:

Certs_route

Τα βήματα απόκτησης ψηφ. πιστοποιητικών (σύμφωνα με την αρχή πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου).

Από το 2015 συμμετέχουμε ενεργά στο θέμα των ψηφιακών υπογράφων, υποστηρίζοντας όλα τα σταδία που απαιτούνται. Μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλες τις διαδικασίες:

- Δημιουργία του USB token (ΑΔΔΥ), μέσω όλων των βημάτων
- Εγγραφή στο ΕΣΗΔΗΣ
- Υλοποίηση συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες (ολοκλ. Διαχείριση)

Δημιουργήσαμε μια λίστα ερωταπαντήσεων στις πιο βασικές απορίες γύρω από τις ψηφιακές υπόγραφες και μπορείτε να τις δείτε εδώ..

Αν έχετε επιπλέον απορίες, μπορείτε να ρίξετε μια μάτια σε σχετικές ιστοσελίδες ή να μας στείλετε ένα e-mail στο psifyp@symbolo.gr