Λύσεις

Η Sύμβολο ΕΕ προσφέρει συστήματα και λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών.

Στο κομμάτι των εξοπλισμών συνεργάζεται με διεθνείς (HP, Dell, Intel, κ.α) και προμηθεύει:

Στο κομμάτι του λογισμικού συνεργάζεται για πάνω από 30 χρόνια με κορυφαίες εταιρίες όπως η singularlogic (σήμερα epsilon Singularlogic), epsilonNet, Megasoft, ενώ παρέχει υπηρεσίες υπεργολάβου στην περιοχή της για τραπεζικές και εμπορικές εφαρμογές, μεγάλων εταιριών.