Φ.Η.Μ.

Μετά την «χρεωκοπία» της χώρας και την ανάγκη αναδιάρθρωσης πολλών πραγμάτων και τομέων στην καθημερινότητα της χώρας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε κατευθύνσεις για τις αναδιαρθρώσεις αυτές. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι εντατικές αλλαγές και οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης μέσω των νέων τεχνολογιών καθώς και οι φορολογικές αλλαγές που επιβλήθηκαν από τον ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων) που μετέβαλλαν σημαντικά τον μέχρι τότε ΚΒΣ (Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων).

Τέτοιες σημαντικές αλλαγές μπορούν να αναφερθούν οι σημαντικές μεταβολές στην Δημόσια Διοίκηση και η δημιουργία σύγχρονων μηχανογραφικών υποδομών για κρίσιμες διαδικασίες. Τέτοια παραδείγματα είναι η σταδιακή πρόσβαση και η έκδοση των Δημόσιων Εγγράφων σε χιλιάδες εφαρμογές αναγκαίες για τους πολίτες, μέσω του gov.gr (κάτι που εκτινάχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 202x) αλλά και η αλλαγή κρίσιμων υποδομών όπως πχ οι Δημόσιοι Διαγωνισμοί κ.α.

Οι πιο πάνω μεταβολές δημιούργησαν ένα μαθησιακό και λειτουργικό κενό σε κάποια μερίδα του πληθυσμού, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες, κενό που σταδιακά κλείνει. Τις λύσεις που προσφέραμε στο κομμάτι του συστήματος των Δημόσιων Διαγωνισμών, μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Στο φορολογικό κομμάτι, ο ΚΦΑΣ προσπαθώντας να απλοποιήσει το τοπίο επέβαλε, την έκδοση θεωρημένων παραστατικών ΜΟΝΟ στα παραστατικά Λιανικής. (Τα μη θεωρημένα της Χονδρικής καλύπτονται από τις διασταυρώσεις του myDATA). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ παραστατικά κατά την στιγμή της έκδοσης τους θα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όσα παραστατικά απευθύνονται ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι για να κοπεί οποιοδήποτε παραστατικό ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ έπρεπε να γίνει χρήση από: