Όλα (;) όσα θέλετε να ξέρετε για τις ψηφιακές υπόγραφες…

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή (Ψηφ.Υπ.):

Είναι μια σειρά δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή τα όποια είναι συνημμένα σε αλλά ηλεκτρονικά δεδομένα ή σχετίζονται λογικά με αυτά και αποτελούν μέθοδο απόδειξης γνησιότητας, συνδέοντας τα δεδομένα με τον υπογράφοντα με μοναδικό τρόπο και καθορίζοντας την ταυτότητα του αλλά και επιτρέποντας τον εντοπισμό μεταγενέστερης πιθανής αλλοίωσης τους.

Σε ποιους χρειάζεται; Ποιος μπορεί να αποκτήσει ψηφ. Υπ.;

Κάθε φυσικό πρόσωπο που θα πρέπει να αποδεικνύει ότι κάποια ηλεκτρονικά δεδομένα επεξεργαστήκαν – αποστάλθηκαν από αυτό θα πρέπει να αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή. Το ίδιο ισχύει και για όσα φυσικά πρόσωπα ενεργούν για λογαριασμό νομικών πρόσωπων τα oποια και εκπροσωπούν όπως αυτό ορίζεται από τα καταστατικά των νομικών πρόσωπων.

Είναι εύκολη η διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής; Μπορώ να την αποκτήσω μονός/η μου;

Όπως και με κάθε τι καινούργιο, η διαδικασία είναι πρωτόγνωρη. Θα πρέπει κάνεις να έχει μια πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και η ολοκλήρωση μιας μάλλον πολύπλοκης διαδικασίας (δες πιο κάτω) για να αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή. Υπάρχει βεβαία η λύση να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό.

Ποια είναι η διαδικασία για την απόκτηση της ; (υλικά/έντυπα/στοιχεία);

Η διαδικασία για την απόκτηση της είναι μια σειρά από βήματα που εμφανίζονται σχηματικά στο σχήμα της αρχής πιστοποίησης του ελληνικού δημόσιου (ΑΠΕΔ), που υπάρχει στην σελίδα των ψηφιακών υπογράφων μας.

    Με μορφή βημάτων :
  1. 1. Απαιτείται η προμήθεια ειδικού USB token.
  2. 2. Εγγραφή στη εθνική πύλη δημόσιας διοίκησης ΕΡΜΗΣ (με κωδικούς Taxis)
  3. 3. Επιβεβαίωση ταυτοπροσωπίας σε οποιοδήποτε ΚΕΠ
  4. 4. Προετοιμασία του Η/Υ που θα δημιουργήσει το USB token
  5. 5. Μεταφορά των πιστοποιητικών στο ειδικό USB token

Ποιο είναι το κόστος;

Το ελάχιστο δυνατό κόστος είναι αυτό της προμηθείας του κατάλληλου ειδικού USB token. Σήμερα το κόστος ανέρχεται περίπου στα 80€ για την αγορά του. Τα ειδικά αυτά tokens το ελληνικό κράτος τα ονομάζει και ΑΔΔΥ (ασφαλής διάταξη δημιουργίας Υπογραφής).

Έχω ένα usb stick με μουσική. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω;

Όχι. Τα συγκεκριμένα usb stick είναι ειδικής μορφής και δεν είναι άπλες μνήμες αποθηκευτικού χώρου. Για αυτό και είναι πολύ πιο ακριβά από τα απλά usb που όλοι έχουμε.

Μπορώ να επιλέξω τύπο usb token – ΑΔΔΥ;

Ναι. Υπάρχουν αρκετά τέτοια token από διαφόρους προμηθευτές. Θα πρέπει όμως να τονιστεί πως το κάθε ένα από αυτά απαιτεί και το δικό του λογαριασμό διασύνδεσης(driver)με τον Η/Υ και το λειτουργικό σύστημα που αυτός διαθέτει, ενώ κανένα λογισμικό διασύνδεσης δεν είναι συμβατό με token άλλου κατασκευαστή.

Σε ποσό χρονικό διάστημα μπορώ να την αποκτήσω;

Απαιτούνται κατ΄ελάχιστο περίπου 24 ώρες με πιο ανελαστικά τα βήματα αγοράς usb token και της επίσκεψης σε ένα ΚΕΠ εντως του ωραρίου λειτουργιάς. Οι διαδικασίες εγγραφής στην πύλη ΕΡΜΗΣ, η εκτύπωση της αίτησης κλπ είναι πιο ευέλικτες σε χώρο και χρόνο

Ποιος εκδίδει ψηφ. Υπ.;

Ψηφιακές υπόγραφες εκδίδουν όσες αρχές πιστοποίησης έχουν εξουσιοδοτηθεί από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων). Πρακτικά για τις ψηφιακές υπόγραφες των πολιτών υπεύθυνη είναι η αρχή πιστοποίησης ελληνικού δημόσιου. Οι διαδικασίες είναι διαφανείς για τον τελικό χρηστή και ολοκληρώνονται με μια σειρά βημάτων που ολοκληρώνονται μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ και χρήση TaxisNet.